Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP z dnia 27.07.2004r. szkolenie można odbyć w formie e-learningu nie odchodząc od swojego stanowiska pracy. Zapraszamy na internetowe szkolenia BHP


Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej

Szkolenia okresowe zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych odbywa się co 6 lat.

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami powinny znać przepisy BHP w stopniu umożliwiającym wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nich przez Kodeks Pracy. Szkolenie okresowe z zakresu BHP pracodawcy i kierownicy powtarzają co 5 lat.

Osoby takie jak projektanci, inżynierowie i konstruktorzy odpowiedzialni za rozwój oraz wdrażanie nowych rozwiązań podlegają szkoleniom okresowym co 5 lat.

CENA: 110,00 zł CENA: 150,00 zł CENA: 180,00 zł

 

 

 

Szkolenie dla pracowników służby BHP

 

 

Szkolenie pozwala na aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

Szkolenie odpowiednie jest również dla osób, które chcą odnowić swoje uprawnienia BHP.

 

CENA: CENA: 300,00 zł CENA:

 

 1.      Napisz do nas maila na adres: e-learning@masil.pl

W mailu podaj następujące dane:

·        Rodzaj kursy

·        Imię, nazwisko, data urodzenia uczestnika kursu (są to dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia)

·        Adres mailowy uczestnika kursu

·        Dane do Faktury

·        Adres korespondencyjny do wysłania FV

 

2.      Otrzymasz maila z loginem i hasłem do zalogowania się na platformę, możesz przystąpić do kursu.

3.      Otrzymasz Fakturę drogą mailową

4.      Po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu oraz opłaceniu faktury otrzymasz Zaświadczenie, zostanie ono przesłane pocztą na adres wskazany w mailu.